usugi

  1. artykuły i porady
  2. przydatne linki
  3. nasze referencje

bottom corner

artykuły

Jak interpretować certyfikaty energetyczne. certyfikat energetyczny - schemat

Certyfikacja nowo powstałych budynków stała się obowiązkowa 1.1.2009. Pomimo to nadal wielu inwestorów dopiero po zakończeniu budowy dowiaduje się o wymogu posiadania i przedłożenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Często zatem dokument ten traktowany jest jako kolejny wymysł Unii Europejskiej i sposób na wyciągnicie od ludzi pieniędzy. Niestety nierzadko pokrywa się to z prawdą gdyż wyliczenia wielu certyfiatorw robione s "na oko" i maj niewiele wsplnego z odzwierciedleniem stanu faktycznego. Rzetelnie sporzdzenie wiadectwa pozwala tymczasem na uzyskanie wielu uytecznych informacji, ktre trzeba jednake wyowi z tabelek liczb otrzymanego dokumentu i odpowiednio je zinterpretowa.

1. Z punktu widzenia uytkownika budynku najwaniejsza jest energia kocowa (nie pierwotna, gdy uwzgldnia ona rwnie wspczynnik nakadu energii potrzebnej na wyprodukowanie i transport nonika energii) wyszczeglniona na dole pierwszej strony po prawej, wyraona w kWh/ m2 powierzchni w cigu roku. Jest to energia dostarczana do granicy budynku. Zatem po pomnoeniu tej liczby przez powierzchni domu lub mieszkania otrzymamy obliczeniow (teoretyczn) ilo zuywanej energii.

2. Na stronie drugiej i trzeciej certyfikatu znajduj si tabelki, w ktrych zapotrzebowanie na energi kocow i pierwotn zostao rozbite na poszczeglne skadowe:
Energia uytkowa - potrzebna na pokrycie potrzeb cieplnych budynku, wentylacji, chodzenia, przygotowania c.w.u. i owietlenia (w budynkach uytecznoci publicznej).
Energia kocowa, czyli uytkowa powikszona o energi pokrywajc straty na przesyle i wytwarzaniu w poszczeglnych systemach. Rwnie rozbita na skadowe zapotrzebowanie poszczeglnych mediw (prd, gaz, wgiel, drewno) oraz systemw i instalacji. Majc te dane mona atwo przeliczy wydatek energetyczny na zotwki. Warto posuy si w tym celu jednym z darmowych kalkulatorw internetowych. Po wybraniu nonika energii (prd, gaz, wgiel) i wpisaniu wartoci z tabelki certyfikatu otrzymamy teoretyczn i przyblion, rednioroczn warto przyszych rachunkw. Jeli obliczone sumy ka apa si za kiesze to warto zajrze na trzeci stron wiadectwa - zawarte s tam uwagi odnonie zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energi. Zastosowanie si do nich pomoe zmniejszy zimowe wydatki lub da do mylenia czy zakup oferowanej nieruchomoci bdzie opacalny.

bottom corner

szybki kontakt TERMOEKSPERT
Michał Górecki
poczta@termoekspert.eu
533 679 606

top corner

galeria

top corner
bottom corner